Resonance
Apply Online
Live Chat

CS-FONDATION

CS-FONDATION June 2013 Attempt
S. NO. RESO ROLL NO. STUDENT NAME
1 12810687 RONAK GARG*
2 12811763 DEEPALI ROHIRA*
3 12811741 MEENAKSHI MITTAL
4 12811294 ANKUSH KUMAR JAIN
5 12811160 MOHITA BHATT
6 12811206 RIYA MEHRA
7 12811270 DIVYA SHARMA
8 12811281 DEVENDRA PRATAP SINGHWADA
9 12811165 HARSHITA GUPTA
10 12812003 PANKAJ BAIRWA
11 12811089 KUSHAL VERMA(Sahil Verma)
12 12811093 SHAMAEELA ANSARI
13 12811492 VISHVA RAJ SINGHHADA
14 12812002 GAURAV PANJWANI
15 12811713 SHLOK VIJAYVARGIYA
16 12810988 MUKTA MINHAS
17 12811197 KRITIKA GALAV
18 12811712 RAHUL BANSAL
19 12811038 MAHIMA GUPTA
20 12812033 ANJALI PUROHIT
21 12810879 DEEPAK KUMAR SHARMA
*AKR All Kota Rank 1 & 2